– ̀ ̂́ –

– ̀ ̂́ – là thuốc Thảo dược Độc Quyền Sáng Chế do nhà máy dược Ahngook- Hàn Quốc phát minh ̛̣ ̀ ̀ đ̂̀ ̣ ̣̂ ̂ ̂̃ -: Giảm ho và long đàm Nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính (, ̂ ̣, ̂̉ ̃, ̣ ̃,

Đọc Tiếp
0939716455