THUỐC THẢO DƯỢC ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Do nhà máy dược Ahngook – Hàn Quốc phát minh

Sản Phẩm

 

Sản Phẩm

Sản Phẩm

Synatura đã được chứng minh là một sản phẩm thảo dược sáng tạo có hiệu quả mạnh mẽ và an toàn tuyệt vời để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính và viêm phế quản mạn tính.
Sản Phẩm

HIỆU QUẢ CHỐNG HO, LONG ĐỜM VÀ CHỐNG VIÊM

Synatura cho thấy hiệu quả chống ho, long đờm và chống viêm tốt hơn so với cao lá Thường Xuân, cho hiệu quả điều trị đến 80% trong trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính và viêm phế quản mạn tính.
Sản Phẩm

CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG

Synatura cho thấy 27,1% được chữa bệnh hoàn toàn. Ngoài ra, nó cho thấy cải thiện triệu chứng 80%.
Sản Phẩm

TỈ LỆ GIẢM TRIỆU CHỨNG HO & ĐÀM TRONG ĐIỀU TRỊ

Synatura cho thấy có 36% bệnh nhân điều trị trong nghiên cứu giảm đờm và 43% bệnh nhân điều trị trong nghiên cứu giảm ho.
Sản Phẩm

THUỐC THẢO DƯỢC ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Do nhà máy dược Ahngook – Hàn Quốc phát minh

Sản Phẩm

 

Sản Phẩm

Sản Phẩm

Synatura đã được chứng minh là một sản phẩm thảo dược sáng tạo có hiệu quả mạnh mẽ và an toàn tuyệt vời để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính và viêm phế quản mạn tính.
Sản Phẩm

HIỆU QUẢ CHỐNG HO, LONG ĐỜM VÀ CHỐNG VIÊM

Synatura cho thấy hiệu quả chống ho, long đờm và chống viêm tốt hơn so với cao lá Thường Xuân, cho hiệu quả điều trị đến 80% trong trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính và viêm phế quản mạn tính.
Sản Phẩm

CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG

Synatura cho thấy 27,1% được chữa bệnh hoàn toàn. Ngoài ra, nó cho thấy cải thiện triệu chứng 80%.
Sản Phẩm

TỈ LỆ GIẢM TRIỆU CHỨNG HO & ĐÀM TRONG ĐIỀU TRỊ

Synatura cho thấy có 36% bệnh nhân điều trị trong nghiên cứu giảm đờm và 43% bệnh nhân điều trị trong nghiên cứu giảm ho.
Sản Phẩm

0939716455